Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Ochrona odgromowa polega na wykonaniu urządzenia piorunochronnego, którego zadaniem jest:

  • przejęcie uderzenia pioruna, a więc niedopuszczenie do wyładowania w sam obiekt,
  • bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna najkrótszą drogą do ziemi,
  • niedopuszczenie do wyładowań iskrowych mogących spowodować pożar lub wybuch.

Oferujemy usługi w zakresie wykonania i modernizacji instalacji odgromowych. Wykonujemy również okresowe pomiary elektryczne instalacji już istniejących.

Piorunochron, inaczej zwana instalacja odgromowa, to system chroniący budynki przed uderzeniem pioruna, poprzez odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów. Jeśli olbrzymia energia, jaką niesie ze sobą uderzenie pioruna, nie zostanie szybko odprowadzona do ziemi, wszystko, co stanie jej na drodze, ulega zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu.

W świetle prawa instalacja odgromowa powinna być montowana w budynkach: wyższych niż 15m i których powierzchnia przekracza 500m2, jeśli stoją w zabudowie rozproszonej. Budując jednak dom, nie warto kierować się tylko i wyłącznie przepisami, ważny jest również zdrowy rozsądek. Jeśli dom w świetle przepisów nie kwalifikuje się do obowiązkowego posiadania instalacji odgromowej, a stoi samotnie, z dala od innych zabudowań, warto zastosować taką instalację. W stosunku do wartości domu, czy też urządzeń elektrycznych, jakie znajdują się w domu, nie jest to duży wydatek, a daje poczucie bezpieczeństwa.

Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, które niestety czasem występują w instalacji elektrycznej, mogą powodować drobne uszkodzenie, a w niektórych przypadkach nawet kompletne zniszczenia podpiętych do sieci, urządzeń elektrycznych. Przepięcie ma miejsce wtedy, gdy w instalacji elektrycznej pojawi się napięcie wyższe od przewidzianego.

Ochroną przed przepięciami może być zamontowanie specjalnych ograniczników:

  • odgromników przeciwprzepięciowych
  • ochronników przeciwprzepięciowych

Co to jest ogranicznik przepięć?

Ograniczniki przepięć są to aparaty stosowane w instalacjach elektrycznych do ochrony przed przepięciami, zbudowane na bazie iskierników lub warystorów.

Bez ochronnika przepięć

Z ochronnikiem przepieć

W chwili uderzenia pioruna w linię napowietrzną zasilającą budynek, część prądu piorunowego przedostaje się do instalacji elektrycznej.
Stwarza to zagrożenie uszkodzenia zarówno samej instalacji jak i odbiorników do niej podłączonych.

Zainstalowanie ograniczników przepięć tworzy alternatywną drogę przepływu dla prądu piorunowego. Udar jest odprowadzany
poprzez przewód PE do ziemi.

Bezpośrednie uderzenie pioruna w instalację odgromową prowadzi do uzyskania wysokiego potencjału przez instalacje elektryczne i przewodzące wewnątrz budynku. Ograniczniki przepięć są częścią systemu wyrównania potencjałów w obiekcie. Ograniczają powstające różnice potencjałów w trakcie przepływu prądu piorunowego w instalacji elektrycznej.