ul. Wrocławska w Krakowie

ul. Wrocławska w Krakowie

Dla firmy MURAPOL S.A. realizujemy 1/2 budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej/Wrocławskiej w Krakowie. Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie instalacji elektrycznych w  105 mieszkaniach,
  • wykonanie instalacji garażu,
  • wykonanie instalacji części wspólnych,
  • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie instalacji odgromowej.

Wszelkie prace prowadzone są w sposób kompleksowy i terminowy.